гэрийн гэрийн хэмжээтэй алтны хүдэр бутлуур



зурвас үлдээгээрэй